Pályázatok

Szchenyi_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálisan futó projektek: 


2018. évi Fejlesztési pályázat - FM-FPR/2018-01


A kedvezményezett neve: ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Az ALCUFER Kft. hulladékgazdálkodási iparfejlesztése

Támogatási összeg: 100 000 000 Ft

Pályázati felhívás azonosító: FM-FPR/2018-01

 

Az ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium www.szelektivinfo.hu honlapon közzétett „2018. évi Fejlesztési pályázat” című pályázati felhívásra „Az ALCUFER KFT. hulladékgazdálkodási iparfejlesztése” címmel. 
A projektet támogatásra érdemesnek minősítették, a vissza nem térítendő támogatás összege 100 millió forint.

Az ALCUFER KFT. 1990 óta foglalkozik hasznosítható hulladékok begyűjtésével, másodnyersanyaggá történő előkészítésével. A Kft. termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok anyagában történő hasznosítása mellett gyűjtését és előkezelését is végző vállalkozás. A hulladékhasznosítás fejlesztése a projekt keretében eszközbeszerzésekkel valósul meg.

A pályázat tárgyát képező mobil M&J PreShred 4000M darálógép a kis és nagyháztartási gépek darálása során adagolható méretű, közvetlen kohászati felhasználásra alkalmas vasfém törmelék terméket állít elő. A darálógép az E+E hulladékon kívül más hulladékok aprítására (pl. fa) is alkalmas.

A feldolgozás során évente több, mint 100.000 tonna ömlesztett hulladékot kell megmozgatni.
Az anyagmozgatásra rendelkezésre álló rakodó gépek a fokozott igénybevétel miatt korszerűsítésre szorulnak, így gépbeszerzés, csere szükséges ahhoz, hogy az üzem működése, az anyagmozgatási kapacitások folyamatos rendelkezésre állása biztosított legyen. A pályázat tárgyát képező anyagmozgató gép - SENNEBOGEN 821M típusú gumikerekes, ipari rakodógép - beszerzése rendkívül fontos az elektromos és elektronikus berendezések hulladék feldolgozási kapacitásának fenntartás, biztosítás érdekében.

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.


 


Haszongépjárművek előkezelésére, szétszerelésére, bontására, újra-hasznosítására vonatkozó kutatás-fejlesztési program végrehajtása az OPTISOL konzorcium keretében - GINOP-2.2.1-15-2016-00024


A (fő) kedvezményezett neve: Alcufer Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi partner: Miskolci Egyetem, Neumann János Egyetem, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., Dél-Konstrukt Zrt.

Szakmai vezető: Dr. Lukács Pál

Támogatás összege (Ft): 905 120 024,- Ft

A projekt tényleges kezdési dátuma: 2017.01.01.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.10.13.

A támogatás intenzitása (%): 71,87 %

 

A „Haszongépjárművek előkezelésére, szétszerelésére, bontására, újra-hasznosítására vonatkozó kutatás-fejlesztési program végrehajtása az OPTISOL konzorcium keretében” megnevezésű, GINOP-2.2.1-15-2016-00024 azonosítójú projektben az öttagú konzorcium az Alcufer Kft. vezetésével az életciklusuk végére jutott közúti haszongépjárművek (3,5 t tömeget meghaladó tehergépjárművek és vontatmányaik, valamint autóbuszok) közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontok alapján legoptimálisabb újrahasznosítási megoldását fejlesztette ki.

 

Az ALCUFER Kft. és a konzorciumban vele közösen tevékenykedő kutató-fejlesztő partnerei együttesen arra keresték a választ a projekt futamideje alatt, hogy az eddigi kizárólag a fémes típusú szerkezeti anyagok kinyerésére vonatkozó technológiai folyamatot hogyan lehetséges a kor szellemének és elvárásainak megfelelő módon úgy átalakítani, hogy abban az egyéb, több tíz tömegszázalékkal jelen levő egyéb anyagok (műanyag-, gumi-, üveg-, textil- … frakciók) is anyagában hasznosításra kerülhessenek. A jól felépített hazai- és nemzetközi jogszabályi háttér értékelés, valamint  a jelenlegi (state-of-art) technológiák értékelése után elkészítésre került az optimális bontási infrastruktúra specifikációja, megépítésre került az ehhez tartozó két üzemcsarnok, amely felszerelésre került a szükséges technológiákkal, majd gondosan elemzésre került a magyarországi haszongépjármű állomány összetétele annak érdekében, hogy a csarnokokban a valóban az ország gazdasága szempontjából érdekes járművek kerüljenek elbontásra. Ennek érdekében a konzorcium előre jól megtervezett módon a magyar járműállományban reprezentatív számossággal előforduló busztípusokat, teherautó fajtákat és vasúti járműtípusokat választott ki, amelyeket utána logisztikailag és az ésszerűség elveit alapul véve frakcionáltan (azaz az alkatrész főegységeket és az egyes főegységek tipizálható szerkezeti alapanyagféleségeit számszerűsítő módon) bontott szét. A bontás során az egyes alkatrészek, az azok bontásához tartozó folyamati lépések, azok időigénye, az alkatrészeket felépítő szerkezeti anyagok, különös tekintettel a problematikusabb frakciók (műanyag-, gumi-, üveg elemek, üzem- és segédanyagok) nyilvántartásra kerültek és ezekből utána egy olyan bontási, technológiai folyamatsor került összeállításra, amely a körforgásos gazdaság alapelvét lekövető módon a legoptimálisabb szerkezeti anyag elkülönítést teszi lehetővé. A projekt lényegi eleme a problémás szerkezeti anyagokra vonatkozó hasznosítási javaslat összeállítása volt, amely az eddig lerakóba kerülő elemek anyagában történő hasznosítását teszi lehetővé. Ez a technológiai folyamat egyrészt az ALCUFER saját haszongépjármű bontási tevékenységét javítja jelentős mértékben – minden ilyen tevékenységet folytató telephelyén ezt be fogja a jövőben vezetni – másrészt segít Magyarország EU-s kötelezettségvállalásait is a Zöld Megállapodás (Green Deal) és a Körforgásos Gazdaság Akcióterv (Circular Economy Action Plan) szellemiségének megfelelően teljesíthetővé tenni ezen a területen. A kifejlesztett technológia azonban alkalmazható/értékesíthető konkrét műszaki megoldásként más hazai és nemzetközi ilyen tevékenységet folytató vállalkozásnál is.

 

 

Korábban lezárult projektek: 

1.: Az Alcufer Kft. fehérvárcsurgói shredderprojektje – a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex Vállalati Technológia Fejlesztési pályázata, GOP-2.1.1/C-2007-0102 számú projekt, amely keretében egy 1.400 LE-s Metso-Lindemann Zerdirator típusú új shredderberendezés, több új anyagmozgató gép és környezetbarát infrastruktúra került kialakításra.

 

2.: Az Európai Unió 7. Kutatás-Fejlesztési Keretprogramjában a Delfti Műszaki Egyetem konzorciumi vezetése mellett zajló, 12-tag által végzett „Magnetic Sorting and Ultrasound Sensor Technologies for Production of High Purity Secondary Polyolefins from Waste” elnevezésű, W2Plastics akronímmel fémjelzett projekt célja ultramodern szeparációs technológia kifejlesztése a shredderezési könnyűfrakcióból poliolefin típusú (polietilén- és polipropilén) anyagok kiválasztására és anyagában történő hasznosításának előmozdítása érdekében. A 2008. év végén kezdődött projekt várhatóan 2013. április 30-ával, a prototípus sikeres próbaüzemével kerül befejezésre. További információ a http://www.w2plastics.eu/ oldalon.

 

3.: RONCSAUTÓK ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK SZERVESANYAGAINAK HASZNOSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ TECHNOLÓGIÁK FEJLESZTÉSE A JÖVŐBELI DEPONÁLÁS ELKERÜLÉSÉRE, a Nemzeti Innovációs Hivatal, Nemzeti Technológia Program keretében 2009. január 1. és 2011. december 31. között, hattagú konzorcium által, az ALCUFER Kft. projekt- és konzorciumvezetése mellett lefolytatásra került, RECYTECH  akronímmel ellátott projektje – további információ a www.recytech.hu oldalon.

 

4.: Az Alcufer Kft. Gazdaságfejlesztési Operatív Program „Roncsautók és elektronikai hulladékok szerves feldolgozási maradékainak anyagában és energetikai úton történő hasznosítási vizsgálatait lehetővé tevő komplex hulladékkezelési rendszer kialakítása”, GOP-1.1.1-08/1-2008-0061 számú projektje, 2011. augusztus 1. és 2012. június 30-a között került megvalósításra és a RECYTECH projekt keretében kifejlesztésre került két rendszerterv konkrét kivitelezésére szolgált. A projekt 500.000.000 Ft összes költségvetéséhez az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja (ERFA) és a Magyar Állam 58%-os, összesen 285.000.000 Ft támogatást nyújt. Ennek keretében a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete az általuk kifejlesztett rendszerterv alapján legyártotta és az ALCUFER Kft. fehérvárcsurgói shredderüzemében felállította a szeparációs technológia prototípust egy erre a célra felépített 1.000 nm-es ipari csarnokban.

A másik 1.000 nm-es csarnokban a POWER-ENERGY Kft. által irányított fejlesztő csapat felállította a termokatalitikus hőbontó berendezés prototípusát. Az prototípusok átadó ünnepségére 2012. november 22-én került sor Fehérvárcsurgón.

 

5.: A GOP111-es projekt zárása után megvalósításra kerül a felállított prototípusok ipari termelésre történő átépítése. Ennek célja a fehérvárcsurgói shredderüzem hatékonyságának növelése, mindez már a roncsautókra vonatkozó 2015. január 1-jével esedékes 95%-os hasznosítási elvárás elérésének jegyében történik.

A „Technológiai innovációs fejlesztés az ALCUFER Kft. fehérvárcsurgói shredderüzemében” című, GOP-1.3.1-11/A-2012-0052 pályázati azonosítójú projekt keretében a helyi technológia eszközállományának továbbfejlesztésére, valamint a korábban felállított szeparációs és termokatalitikus hőbontó prototípusok ipari termelésre történő átalakítása valósul meg.

A projekt 2012. március 1. és 2013. december 31. között kerül lefolytatásra, amelyhez 594.136.454 Ft összprojekt-költségvetés mellett az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja (ERFA) és a Magyar Állam 39,09%-os, összesen 232.266.239 Ft támogatást nyújt.

 

A projektek bővebb bemutatása az alábbi Palyazat2017.pdf-ben.

 

 logo.jpg Magyarorszg_Kormnya.png

Eu.png

Szchenyi.png

Gyirmót Hotel Aranyhal Étterem CAR-REC E-ELEKTRA MÉH
Gyirmót Hotel logó Aranyhal Étterem logó CAR-REC logó E-ELEKTRA logó Melléktermék És Hulladékfeldolgozó
További információ > További információ > További információ > További információ > További információ >