Kutatás-fejlesztés

Innovatív és kutatás-fejlesztési beruházás az ALCUFER Kft-nél

A projekt az Új Széchenyi terv részeként az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg

 

Az ALCUFER Kft. életében a gazdálkodási eredmények megfelelő alakulása mellett igen fontos a cégcsoport közép- és hosszú távú működése fenntarthatóságának biztosítása is. Éppen ezért a fehérvárcsurgói shredderüzem annak 2009. októberi ünnepélyes átadása óta folyamatos fejlesztéseknek volt a helyszíne. A helyszínen működő shredder berendezés alapvetően a fémhulladékok visszanyerésére szolgáló technológiája már több mint 50 éves és azt alapvetően a fő feldolgozni szándékozott bemenő anyagtípusok, a roncsautók, nagyméretű elektronikai berendezések és a lakossági laza lemezáruk fémtartalmának kinyerésére hozták létre. Egészen a 10 évvel ezelőtti időszakig a shredderezési tevékenység velejárójaként termelt 20-25 tömegszázaléknyi nem fémes könnyűfrakció lerakása az erre kijelölt monodepóniákban elfogadott és a gyakorlatban alkalmazott megoldás volt.

 

Ebben az időszakban (az 1999., 2000 és 2002-es években) jelentek meg azok az Európai Uniós szabályozások, amelyek egyrészt a lerakókat kívánták tehermentesíteni a magas fűtőértékű, anyagában, illetve energetikailag hasznosítható szerves anyagoktól, valamint az egyes összetett műszaki termékek anyagáramait kívánták egyre növekvő mértékű hasznosításnak alávetni. Ezek a szabályozások, a Landfill- (lerakási), az ELV- (roncsautós) és a WEEE- (elektromos- és elektronikai hulladékos) rendeletek már régen a harmonizált magyar jogszabályi elemek között is megjelentek. 

 

A roncsautós szabályozás 2015. január 1-jére előírja, hogy a roncsokból származó szerkezeti anyagokat 95%-ban hasznosítani szükséges, ebből 85% anyagában, 10% energetikailag megoldandó feladat. Alapul véve, hogy egy ma hasznosításra kerülő, általában 1985-90-ben gyártott autó nagyjából 70-75%-nyi fémet tartalmaz, akkor láthatóvá válik az alig két év múlva teljesítendő feladat nagysága.

 

Az ALCUFER Kft. annak érdekében, hogy a jogszabályokból adódó növekvő elvárásokat betartsa, a cégcsoport fenntartható működését biztosítsa, ezen kívül Magyarország nemzetgazdasági célkitűzéseinek elérését is előmozdítsa a csatlakozási szerződésben vállalt EU-Direktívák hazai harmonizált jogszabályainak teljesítésével, az elmúlt három évben komoly innovációs és K+F tevékenységet folytatott és folytat ma is.

 

Tette mindezt azért, mert rendületlenül hisz abban, hogy a válságból a leggyorsabb, leghatékonyabb kiutat a pályázati lehetőségeket is maradéktalanul kiaknázó kooperációs innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenység biztosítja. 

 

A 2009-2011 között zajló RECYTECH alapkutatási programban az ALCUFER Kft. egy hattagú konzorcium vezetőjeként két olyan rendszertervet fejlesztett ki a partnerekkel közösen, amely alapján a korábban lerakóba kerülő, elsősorban vegyes műanyag- és gumi frakciók további hasznosítása válik lehetővé.

 

Erre ráépülve a „Roncsautók és elektronikai hulladékok szerves feldolgozási maradékainak anyagában és energetikai úton történő hasznosítási vizsgálatait lehetővé tevő komplex hulladékkezelési rendszer kialakítása” című, GOP-1.1.1-08/1-2008-0061 pályázati azonosítójú projekt keretében egy-egy szabadon paraméterezhető, kísérleti szeparációs berendezés és termokatalitikus hőbontási technológia prototípusa valósult meg Fehérvárcsurgón, amellyel lehetőség nyílik a 95%-os hasznosítási kötelezettség elérésére.

 

A berendezések és hozzájuk tartozó infrastruktúra fejlesztése határidőre megvalósult, a prototípusok ünnepélyes átadására, egyúttal a GOP-1.1.1-08/1-2008-0061 számú projekt zárórendezvényére 2012. november 22-én Fehérvárcsurgón kerül sor.

 

A projekt keretei között felépített egyik 1.000 nm-es csarnokban elhelyezett szeparációs technológiai gépsor a korábban lerakóba kerülő shredderezési maradékokat a feladagolást követően előaprítja, azt az eltérő anyagtulajdonságokon alapuló, egymást követően logikusan felállított mágneses, örvényáramú, befúvásos szeparációs technológiákkal, állandó porelszívás mellett anyagában hasznosítható különböző fémfrakciókra, úgymint mágneses vasfrakcióra, rozsdamentes acélra, sárga-, és vörösrezet, valamint alumíniumot tartalmazó színesfémekre válogatja szét. Ezen kívül útépítési alapanyagként használható kő- és betonfrakció, valamint a másik technológiai gépsoron használható nagytisztaságú vegyes műanyag- és gumihulladékot tartalmazó szerves anyagfrakció keletkezik.

 

A másik 1.000 nm-es új csarnokban került elhelyezésre a vegyes szerves anyagok energetikai hasznosítását lehetővé tevő termokatalitikus hőbontási technológia prototípusa. A gépsor az adott méretűre aprított szerves anyagot kétlépcsős extruderen keresztül, megömlött állapotban juttatja a hőbontó reaktorába. A reaktorban három egymás felett elhelyezett, csigahajtáson keresztül ellentétes anyagáramlást biztosító csőszakaszon, oxigén kizárása mellett halad végig a megömlesztett állapotú műanyag- és gumi hulladék. Ezt kívülről egy zárt tér foglalja magába, melyen keresztül a technológia folyamatos hőközlést valósít meg a feldolgozandó anyag felé. A zárt térben, oxigén kizárása mellett a hő hatására lebomló vegyes polimerek szilárd maradéka az utolsó csőszakasz elhagyása után koksz állapotban lép ki a rendszerből. A folyamatosan mozgásban levő anyagból a hőbontás során gázok és gőzök lépnek ki. A termékgázok egy 1200ºC hőmérsékleten működő előtüzelő kamrán keresztül haladva, abban elégve, majd azokhoz külső levegőt hozzákeverve biztosítják a hőbontási reakció folyamatos fenntartásához szükséges, a reaktorcsöveket kívülről burkoló zárt tér nagyjából 600ºC körüli hőmérsékletű folyamatos hőenergia utánpótlását. A termékgőzök egy kondenzációs rendszeren keresztül kerülnek elválasztásra a gázoktól, a gőzöket olaj termék formájában, folyékony állapotban választják le.

 

Ezt az olajfrakciót egy utánkapcsolt desztillációs rendszer tovább tisztítja és hozza olyan minőségűre, hogy az alkalmassá válik alacsony fordulatszámú, nagyteljesítményű dízel belsőégésű motoros aggregát meghajtására, amely a projekt folytatásaként a helyszínre megálmodott, zöldáram termelő blokk tüzelőanyagaként szolgálhat. Ez a zöld forrású áram a telep jelenlegi adottságait és a képződő mennyiségeket alapul véve nagyjából 2 MW folyamatos villamos energia termelésére és rendszerbe történő feltáplálására lehet alkalmas.

 

A rendszert kiegészítik, és különösen környezetbaráttá teszik a folyamatot kísérő veszteséghőket újrahasznosító hőcserélő rendszerek, amelyek a technológia egyes elemeinek energia-ellátását biztosítják, feleslegesség téve jelentős mennyiségű külső villamos energia bevezetését.

 

A hőbontási folyamat külső PB-gáz energiaforrásról kerül beindításra, amely külső betáplálás a rendszer kellő hőfokra történő felfűtése után automatikusan a saját maga által termelt termékgáz-forrásra vált, így a rendszer folyamatos üzemben önfenntartóvá válik.

 

A fejlesztések folyamán társaságunk kiemelt figyelmet fordított a környezetvédelemre. A telephely csapadékvíz elvezetése, kezelése zárt rendszerben történik. a térbeton területeken összegyűlő csapadék víz olaj és iszapleválasztó műtárgyakon keresztül szigetelt 8000 nm felületű záportározóba kerül. A záportározóból kiépített ipari víz hálózat áll rendelkezésre a pormentesítő locsolásához.

 

A termokatalitikus hőbontó technológia a veszélyes hulladékgyűjtő helyekre előírt műszaki védelemmel, folyadékzáró szigeteléssel, kármentővel és ellenőrző szivárgó rendszerrel ellátott csarnokba került telepítésre.

 

A technológiához tartozó pontforrást folyamatos emisszió rendszerrel látjuk el, melynek kiépítéséig a felügyelőség előírásainak megfelelő rendszerességgel történik a légszennyező anyagok kibocsájtásának mérése.

 

Mindezen innovatív és környezetvédelmi fejlesztések teszik lehetővé a fenntartható fejlődést és valósítják meg a társaságunk szlogenjeként használt Alcufer ’A felelős hulladékgazda’ szlogennek megfelelő tevékenységet és magatartást.

 

Gyirmót Hotel Aranyhal Étterem CAR-REC E-ELEKTRA MÉH
Gyirmót Hotel logó Aranyhal Étterem logó CAR-REC logó E-ELEKTRA logó Melléktermék És Hulladékfeldolgozó
További információ > További információ > További információ > További információ > További információ >